Szkic / akwarela

Szkic / akwarela

Szkic / akwarela

Rysunek wykonany techniką mieszaną szkic / akwarela

Podlega wycenie indywidualnej.

Podana cena jest minimalna.